Familie portretten

Als een grootmoeder verjaart, dan zijn er foto’s van de kleinkinderen nodig.